Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulation of adiponectin and its isoforms production in human obesity
Název práce v češtině: Regulace produkce adiponektinu a jeho isoforem v lidské obezitě
Název v anglickém jazyce: Regulation of adiponectin and its isoforms production in human obesity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 06.12.2011 16:00
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2011
Oponenti: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
  Ing. Ludmila Kazdová, CSc.
  MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK