Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stanovy banky
Název práce v češtině: Stanovy banky
Název v anglickém jazyce: By-laws of a bank
Klíčová slova: stanovy, banka
Klíčová slova anglicky: by-laws, a bank
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 30.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 12:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stanovy jsou považovány za nejdůležitější dokument nejen banky, ale obecně každé akciové společnosti.
Hlavním cílem této práce je popsat současný stav právní úpravy stanov banky v tuzemském právním řádu s důrazem na odlišnosti stanov banky od stanov běžné akciové společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bylaws are the most important documents not only of the banks, but also of every joint-stock company in general.
The aim of this paper is to describe the present national legislation on the banks´ bylaws and to emphasize the differences between the bank´s bylaws and the bylaws of the ordinary joint-stock company.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK