Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na přírodovědné předměty na středních školách
Název práce v češtině: Výuka žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na přírodovědné předměty na středních školách
Název v anglickém jazyce: Teaching students with specific learning difficulties focusing on science at high schools
Klíčová slova: specifické poruchy učení, přírodovědné předměty, střední škola, integrace, inkluze
Klíčová slova anglicky: specific learning difficulties, science, high school, integration, inclusion
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 27.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: Mgr. Veronika Kortová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza ?VP cca 15 Z? a S? - integrace žáků se specifickými poruchami učení na Z? a S?.
Přehled a charakteristika specifických poruch učení.
Dotazníkové šetření - povědomí žáků o specifických poruchách učení.
Návrhy pro přípravu výuky a výukový materiál pro učitele, v jejíchž třídách jsou integrovaní žáci se specifickými poruchami.
Porovnání přístupů k integraci žáků se specifickými poruchami do běžných tříd - ČR vs. zahraničí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK