Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada za odnětí a omezení vlastnického práva k pozemkům
Název práce v češtině: Náhrada za odnětí a omezení vlastnického práva k pozemkům
Název v anglickém jazyce: Compensation for removal and restriction of the ownership right to land
Klíčová slova: vlastnické právo, pozemek, omezení vlastnického práva, vyvlastnění, náhrada
Klíčová slova anglicky: Ownership right, land, limitation of the ownership right, expropriation, compensation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: 338
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK