Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Podkarpatské Rusi v díle Ivana Olbrachta (od reportáže k románu a novele)
Název práce v češtině: Obraz Podkarpatské Rusi v díle Ivana Olbrachta (od reportáže k románu a novele)
Název v anglickém jazyce: The Image of Subcarpathian Rus in the Work of Ivan Olbracht (From Reportage to Novel and Novella)
Klíčová slova: Ivan Olbracht, Podkarpatská Rus, reportáže, Rusíni, Židé, loupežníci, Nikola Šuhaj, mytologie, legenda
Klíčová slova anglicky: Ivan Olbracht, Subcarpathian Rus, reportages, Ruthenians, Jews, bandits, Nikola Šuhaj, mythology, legend
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Zásady pro vypracování
Poučení o situaci v Podkarpatské Rusi (z hlediska ekonomického, politického, sociálního, geografického atp.) v období první republiky.
Vytvoření přehledu o literárním ztvárnění sledované oblasti - tematické zaměření, autoři, žánrové normy.
Získání detailní znalosti věcného obsahu Olbrachtovy reportážní tvorby, včetně autorských postojů. Posouzení Olbrachtových reportáží na základě odborného diskurzu v dané žánrové oblasti.
Analýza Olbrachtových fikcí vycházejících z reality Podkarpatské Rusi a z autorova průzkumu dané oblasti.
Diplomantka bude sledovat, jak se v koncepci románu, krátké prózy a novely (jak v tematické výstavbě, tak významovém plánu) uplatnily entity - dílčí postavy i tematické celky.
Beletristické ztvárnění reality - reportážní svědectví dokumentární povahy.
Seznam odborné literatury
Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing, 1995.
HNÍZDO, Václav. Ivan Olbracht. Praha: Melantrich, 1982.
PÍŠA, Antonín Matěj. Ivan Olbracht. Praha: Čs. spisovatel, 1982.
POHORSKÝ, Miloš. Ivan Olbracht. Praha: Čs. spisovatel, 1972.
OLBRACHT, Ivan. Golet v údolí. Praha: Čs. spisovatel, 1983.
OLBRACHT, Ivan. Hory a staletí. Praha: Čs. spisovatel, 1982.
OLBRACHT, Ivan. Marijka nevěrnice. In Pryč s legendami. Praha: Československýspisovatel, 1961.
OLBRACHT, Ivan. Nikola Šuhaj loupežník. Praha: Odeon, 1985.
OLBRACHT, Ivan. Země bez jména. Praha: Otto Girgal, 1932.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK