Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz odškodňovacího programu nuceně nasazených realizovaného v letech 2000-2006
Název práce v češtině: Mediální obraz odškodňovacího programu nuceně nasazených realizovaného v letech 2000-2006
Název v anglickém jazyce: Communication Strategy of the German Compensation to Victims of Slave and Forced Labor Implemented in 2000-2006 and the Media Image of the Compensation Program in the German Media
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Final Report on compensations programs of the Remembrance, Responsibility and Future Foundation, Michael Jansen, Günter Saathoff (eds.), 2009
The Law on the Creation of a Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”
Charles-Henri-Guy Bazin, „Deporté du travail“ A la BMW-Eisenach 1943-45, 1986
Martin Gilbert, The Routledge ATLAS of the HOLOCAUST, Routledge London and New York, Third edition, 2002
Walter Laqueur, The Holocaust Encyclopedia, Yale University Press, New Haven and London, 2001
Publikace Česko-německého fondu budoucnosti „Odškodnění 2000 – 2006. Česko-německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a nucené práce.“
Conference on Jewish Material Claims Against Germany 2006 Claims Conference Annual Report with 2007 highlights
Noelle-Neumann, Elisabeth, The spiral of silence. A theory of public opinion – Our social skin, Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Bernard Berelson: Content Analysis in Communication Research. Glencoe, Ill: Free Press 1971 (first edition from 1952)
Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick Mass Media Research: An Introduction. 8th ed., Belmont, CA: Wadsworth, 2005.
Media research methods : audiences, institutions, texts / Ina Bertrand and Peter Hughes., New York : Palgrave Macmillan, 2005.
Jan Jirák, Barbara Köpplová, Média a společnost, Portál, 2003, 2007
Jan Jirák, Barbara Köpplová, Masová média, Portál, 2009
SCHULZ Winfried - REIFLOVÁ Irena (ed.) a kolektiv, Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 2004
Předběžná náplň práce
Komunikační strategie německého programu odškodnění obětí otrocké a nucené práce realizovaného v letech 2000- 2006 a mediální obraz odškodňovacího programu v německých médiích
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Communication Strategy of the German Forced Labour Compensation Programme and the Programme´s image in German media (2000-2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK