Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svobodný novinář Franta Kocourek
Název práce v češtině: Svobodný novinář Franta Kocourek
Název v anglickém jazyce: Free(lance) journalist Franta Kocourek
Klíčová slova: Franta Kocourek, František Kocourek, novinář, tisk, Přítomnost, první republika, druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, nacismus
Klíčová slova anglicky: Franta Kocourek, František Kocourek, journalist, press, Přítomnost, The First Czechoslovak Republic, The Second Czechoslovak Republic, The Protectorate of Bohemia and Moravia, nazism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Augusta, Pavel; Zdeňková, Marie. Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a náměstí. Praha: Milpo Media, 2006. 199 s.
Běhal, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže. Praha: Československý rozhlas, 1962. 212 s.
Čábelová, Lenka. Radiojournal – rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. Praha: Karolinum, 2003. 198 s.
Firt, Julius. Knihy a osudy. Brno: Atlantis, 1991. 345 s.
Fuksík, Mansvet (ed.). Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu, sv. 2. Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1964. 242 s.
Fuksík, Mansvet (ed.). Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu, sv. 6, Praha, Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1968. 248 s.
Gebhart, Jan; Kuklík, Jan. Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha, Litomyšl: nakladatelství Ladislav Horáček, Paseka, 2004. 315 s.
Ješutová, Eva (ed.). Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. 667 s.
Ježek, Vladimír. Voláme všechny. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. 289 s.
Kárník, Zdeněk. České země v éře první republiky I. Praha: Libri, 2005. 571 s.
Kárník, Zdeněk. České země v éře první republiky II. Praha: Libri, 2005. 577 s.
Kárník, Zdeněk. České země v éře první republiky III. Praha: Libri, 2003. 803 s.
Kocourek, Franta. O slávě živého slova. Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1939. 44 s.
Kocourek, Franta. Zločin pomluvy. Praha: V. J. Krýsa. 1939. 38 s.
Kocourek, Franta. Ja, ty svatý Antoninku. Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1939. 26 s.
Kocourek, Franta. Princ Ahmád a víla Parí Banú. Choceň: knihovna Loutkaře, 1919. 48 s.
Kocourek, Franta. Jarní mámení. Praha: Horák a spol, 1925. 128 s.
Kocourek, Franta. O nového českého člověka. Rakovník: V. Tuček, 1940. 18 s.
Kocourek, Franta. Vrah mezi námi. Praha: Sfinx, 1935. 332 s.
Kocourek, Franta. Frank a Flink v Maroku. Praha: E. J. Rosendorf, 1931. 328 s.
Kocourek, Franta. Frank a Flink za volantem: příhody reportéra a mechanika. Praha: nákladem autorů, 1931. 294 s.
Kocourek, Franta. Ve vile ministra Brauna. Praha: Šolc a Šimáček, 1935. 256 s.
Kocourek, Franta. Na té naší vojně. Praha: Alois Srdce, 1938. 222 s.
Kolektiv autorů. Český hraný film II (1930 – 1945). Praha: Národní filmové centrum, 1998. 499 s.
Kolektiv autorů. Lexikon české literatury, díl druhý. Praha: Academia, 1993. 780 s.
Kolektiv autorů. Ottův slovník naučný, díl 3., sv. I. Praha: J. Otto, 1930-1943.
Končelík, Jakub; Večeřa, Pavel; Orság, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 310 s.
Köpplová Barbara; Gebhart, Jan. (ed.). Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2010. 146 s.
Kosatík, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938–1978). Praha: Paseka, 2000. 315 s.
Kosatík, Pavel. Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895–1938. Praha: Paseka, 2003. 317 s.
Kovářík, Vladimír. Vývoj rozhlasové publicistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 212 s.
Kronika obce Bečváry
Mastný, Vojtěch. Protektorát a osud českého odboje. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 238 s.
Na paměť Franty Kocourka, soukromý tisk účastníků večera Franty Kocourka. Praha: Sdružení vězněných novinářů, Svaz českých novinářů, 1945. 8 s.
Pernes, Jiří. Svět Lidových novin 1893–1993: stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 143 s.
Peroutka, Ferdinand. Deníky, dopisy, vzpomínky. Praha: Lidové noviny, 1995. 320 s.
Pilz, Jaroslav. Národní 9. Praha: Československý spisovatel, 1969. 190 s.
Tabery, Erik. Přítomnost bourá mýty. Respekt. 19. 1. 2004, roč. 16, č. 2, s. 13-16
Tomášek, Dušan. František Kocourek: rozhlasový reportér a publicista. Praha: Fakulta sociálních věd a publicistiky, 1971. 185 s.
Zeman, F. K. Z počátku rozhlasového komentáře. Rozhlasová práce. 1964, č. 4, s. 14-16.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Svobodný novinář Franta Kocourek“ se věnuje osobnosti významného československého novináře 20. století Franty Kocourka. Zaměřuje se především na jeho působení v tištěných médiích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis „Freelance journalist Franta Kocourek“ deals with the life and career of Franta Kocourek, the important Czechoslovak journalist in the 20. century. Diploma focuses especially on his working in the press media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK