Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetová cenzura v Bělorusku a v jiných vybraných postkomunistických zemích
Název práce v češtině: Internetová cenzura v Bělorusku a v jiných vybraných postkomunistických zemích
Název v anglickém jazyce: Internet censorship in Belorussia and other selected post-communist countries
Klíčová slova: cenzura, internet, omezování, informace, Bělorusko, Kazachstán, Uzbekistán, národní, vláda, technologie
Klíčová slova anglicky: censorship, internet, control, information, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, national, government, technology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jan Pokorný
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je shrnout a blíže prozkoumat metodiku, prostředky a stupeň internetové cenzury v Bělorusku a jiných vybraných postkomunistických státech (Kazachstán a Uzbekistán). V závěru práce bude provedeno vzájemné porovnání situace ve zmíněných destinacích a srovnání stavu s dalšími zeměmi.
Předběžná osnova práce:
1. Uvedení do problematiky internetové cenzury
2. Bělorusko
3. Kazachstán
4. Uzbekistán
5. Srovnání situace s dalšími zeměmi
6.Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1.DEIBERT, Ronald, et al. Access Denied : The Practice and Policy of Global Internet Filtering. Massachusetts : MIT Press, 2008. 320 s. ISBN 978-0-262-54196-1.
2.HERUMIN, Wendy. Censorship on the Internet : From Filters to Freedom of Speech. Berkeley Heights : Enslow Publishers, 2004. 128 s. ISBN 978-0766019461.
3.University of Toronto. OpenNet Initiative [online]. 2010, last updated 2010-07-29 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z WWW: http://opennet.net.
4.Electronic Frontiers Australia. Electronic Frontiers Australia : civil liberties online [online]. North Adelaide : Electronic Frontiers Australia, last updated 28 March 2002 [cit. 2010-05-13]. Issues. Censorship and Free Sérech. Internet Censorship : Law & policy around the world. Dostupné z WWW: http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK