Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvuk
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zvuk
Název práce v češtině: Zvuk
Název v anglickém jazyce: Sound
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK