Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty schémat typu Moving Mesh
Název práce v češtině: Vybrané aspekty schémat typu Moving Mesh
Název v anglickém jazyce: Some aspects of a Moving Mesh Method
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
...
Seznam odborné literatury
...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK