Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání pracovníků v neziskových organizacích
Název práce v češtině: Vzdělávání pracovníků v neziskových organizacích
Název v anglickém jazyce: Education of Employees in Non-governmental Organizations
Klíčová slova: neziskové organizace, vzdělávání pracovníků, učící se organizace
Klíčová slova anglicky: non-governmental organizations, education of employees, learning organization
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2010
Datum zadání: 09.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK