Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Univerzální metrické prostory
Název práce v češtině: Univerzální metrické prostory
Název v anglickém jazyce: Universal metric spaces
Klíčová slova: Urysohnův univerzální prostor, metrický prostor, homogenní prostor, vnoření, prostor realizací
Klíčová slova anglicky: Urysohn universal space, metric space, homogeneous space, embedding, space of realizations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2012
Datum zadání: 02.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Oponenti: doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat metody Urysona, Hausdorffa a Katětova pro konstrukci univerzálních metrických prostorů, použít jednodušší Hausdorffovu metodu na výsledky Urysona a Katětova.
Seznam odborné literatury
M.Katětov, On universal metric spaces, in: Proc. 6th Prague Top. Symp. 1986, Heldermann, Berlin, 1988, pp. 323?330.

M.Hušek, Urysohn universal space, its development and Hausdorff?s approach, Topology and its Applications 155 (2008) 1493?1501
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK