Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Návrh křemíkového detektoru pro experiment Belle II
Název práce v češtině: Návrh křemíkového detektoru pro experiment Belle II
Název v anglickém jazyce: Design of semicondutor detector for the Belle II experiment
Klíčová slova: křemíkový detektor, Belle II, software basf2, Geant4, energetické ztráty
Klíčová slova anglicky: semicondutor detector, Belle II, software basf2, Geant4, energy losses
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: RNDr. Peter Kvasnička
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Zbyněk Drásal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Experiment Belle v japonském ústavu KEK studuje přes 10 let projevy narušení CP symetrie v rozpadech B-mezonů. Během následujících let dojde k výrazné modernizaci detektoru Belle. Součástí detektoru se stane i pixelový detektor DEPFET, na jehož vývoji se MFF dlouhodobě podílí. V současné době se zkoumá optimální uspořádání detektoru pomocí počítačových simulací různých variant a zkoumání jejich detekčních schopností.
Cílem práce je podílet se na vyhodnocení vhodnosti jednotlivých konfigurací.
Charakter práce:
Analýza dat, programování.
Osnova:
1) Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií.
2) Seznámení se s metodami simulací procesů ve fyzice elementárních částic.
3) Simulace křemíkových detektorů v experimentu Belle II.


Mezinárodní spolupráce:
MPI Mnichov, HEPHY Vídeň, KEK Japonsko
Seznam odborné literatury
J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Praha, Karolinum 2005
Z. Doležal, Super KEKB and Belle II: Status of the KEK Super B
Factory, http://arxiv.org/abs/0910.0388
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/belle2/index.html
Předběžná náplň práce
Experiment Belle v japonském ústavu KEK studuje přes 10 let projevy narušení CP symetrie v rozpadech B-mezonů. Během následujících let dojde k výrazné modernizaci detektoru Belle. Součástí detektoru se stane i pixelový detektor DEPFET, na jehož vývoji se MFF dlouhodobě podílí. V současné době se zkoumá optimální uspořádání detektoru pomocí počítačových simulací různých variant a zkoumání jejich detekčních schopností.
Cílem práce je podílet se na vyhodnocení vhodnosti jednotlivých konfigurací.
Charakter práce:
Analýza dat, programování.
Osnova:
1) Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií.
2) Seznámení se s metodami simulací procesů ve fyzice elementárních částic.
3) Simulace křemíkových detektorů v experimentu Belle II.

Mezinárodní spolupráce:
MPI Mnichov, HEPHY Vídeň, KEK Japonsko
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK