Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Robustní optimalizace portfolia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Robustní optimalizace portfolia
Název práce v češtině: Robustní optimalizace portfolia
Název v anglickém jazyce: Robust portfolio selection problem
Klíčová slova: optimalizácia portfólia, CVaR, analýza najhoršieho prípadu, kontaminácia
Klíčová slova anglicky: portfolio optimization, CVaR, worst-case analyses, contamination
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2010
Datum zadání: 30.09.2010
Datum a čas obhajoby: 10.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při optimalizaci portfolia se používá několik modelů, které zohledňují výnosy a riziko. Ve všech modelech ale optimální řešení závisí na pravděpodobnostném rozdělení výnosů jednotlivých aktiv. V některých případech může i malá změna rozdělení způsobit velkou změnu optimálního řešení, obzvlášť za přítomnosti celočíselných proměnných.

Diplomant se zaměří na výsledky robustního stochastického programování a bude je aplikovat při optimalizaci portfolia s celočíselnými proměnnými. Na praktické studii z akciového trhu bude ilustrovat výhody a nevýhody robustních přístupů.
Seznam odborné literatury
Ben-Tal A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. (2006). Mathematical Programming, Special issue on Robust Optimization, Volume 107(1-2).
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
J. Čerbáková (2008): Incomplete information in stochastic programming problems, Dizertačná práce, Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta.
J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers.
Předběžná náplň práce
Robustní optimalizace portfolia
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Robust portfolio selection problem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK