Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Information behavior of students of institutions of higher education in the United Arab Emirates
Název práce v češtině: Informační chování vysokoškolských studentů ve Spojených arabských emirátech
Název v anglickém jazyce: Information behavior of students of institutions of higher education in the United Arab Emirates
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2010
Datum zadání: 19.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Martin Souček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK