Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Název práce v češtině: Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Název v anglickém jazyce: Taxation of income of natural persons resulting from employment
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2010
Datum zadání: 12.07.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 11:30
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK