Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh aktivit pro čítanku 6. ročníku ZŠ
Název práce v češtině: Návrh aktivit pro čítanku 6. ročníku ZŠ
Název v anglickém jazyce: A Set of Worksheets for Reading Lessons for 6th Grade Pupils
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ondřej Hausenblas
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK