Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní paradigma dneška: pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu
Název práce v češtině: Alternativní paradigma dneška: pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu
Název v anglickém jazyce: Today's alternative paradigm: considerate humanity with a revived sense of wonder at the world and a commitment to life
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Ortová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2010
Datum zadání: 24.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
  doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK