Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Anatomie strachu, vybrané kapitoly
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Anatomie strachu, vybrané kapitoly
Název v anglickém jazyce: Anotated translation: Anatomy of Fear, selected chapters
Klíčová slova: strach, statečnost, emoce, překlad, komentář
Klíčová slova anglicky: fear, courage, emotions, translation, commentary
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anežka Charvátová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK