Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institutional framework and development in selected emerging markets
Název práce v češtině: Institucionální rámec a vývoj ve vybraných rozvíjejících se ekonomikách
Název v anglickém jazyce: Institutional framework and development in selected emerging markets
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK