Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny
Název práce v češtině: Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny
Název v anglickém jazyce: CAT Tools in German - Czech Translation
Klíčová slova: Globalizace, nástroje CAT, párování, překladová jednotka, překladová paměť, překladový/překladatelský software, strojový překlad, terminologická databáze, translatologická analýza, typologie textů, úplná a dílčí shoda.
Klíčová slova anglicky: Globalisation, CAT Tools, Alignment, Translation Unit, Translation Memory, Translation Software, Machine Translation, Term Bank, Translation Analysis, Text Typology, Exact and Fuzzy Match.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK