Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba v reklamě zlínských ateliérů v letech 1930–1940. Střevíček Bohuslava Martinů a jeho dobový kontext.
Název práce v češtině: Hudba v reklamě zlínských ateliérů v letech 1930–1940. Střevíček Bohuslava Martinů a jeho dobový kontext.
Název v anglickém jazyce: Music in advertising in Studio Zlín between 1930 and 1940. Martinů’s The Lady’s shoe in context
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2010
Datum zadání: 06.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK