Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Arab peoples of T.E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom in the light of post-colonial theory
Název práce v češtině: Pohled T. E. Lawrence v Sedmi sloupech moudrosti na arabskou populaci ve světle postkoloniální teorie
Název v anglickém jazyce: The Arab peoples of T.E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom in the light of post-colonial theory
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2010
Datum zadání: 13.07.2010
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK