Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syllable-Based Compression
Název práce v češtině: Syllable-Based Compression
Název v anglickém jazyce: Syllable-Based Compression
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2010
Datum zadání: 29.04.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK