Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze
Název práce v češtině: Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze
Název v anglickém jazyce: Time in Film. Comparison of the Conception of Jan Mukařovský and Gilles Deleuze
Klíčová slova: čas ve filmu, film, filmové teorie, Gilles Deleuze, Jan Mukařovský, kinematografie, obraz-čas, obraz-pohyb, strukturalismus
Klíčová slova anglicky: cinema, cinematic time, cinematography, film theories, Gilles Deleuze, Jan Mukařovský, structuralism, The image-time, The image-movement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem mé diplomové práce je komparace přístupu uvažování o filmu z dvojí perspektivy. Půjde o porovnání jednak přístupu Jana Mukařovského, českého strukturalisty, který se, jako jeden z prvních v českém kontextu, začal časem ve filmu zabývat a dále přístupu Gillese Deleuze, který se zasloužil o nové pojímání obrazu-času ve filmu, nicméně se značným odstupem od Jana Mukařovského. Cílem bude objasnit jakým způsobem zapadají pojetí Mukařovského a Deleuze do ostatních koncepcí pojímání času ve filmu, jaké byly vlivy dobových koncepcí času, z jakých zdrojů oba teoretici vycházeli, a také jaké filmy se styly základními východisky pro zkoumání času ve filmu. Na základě těchto poznatků se pokusím ukázat, jakým způsobem se proměnil přístup k času ve filmu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK