Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití volnočasových aktivit dětí základních škol z města a venkova
Název práce v češtině: Možnosti využití volnočasových aktivit dětí základních škol z města a venkova
Název v anglickém jazyce: Possibilities of usage of leisure activities of primary school children
from towns and villages
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK