Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacienta před plánovanou cholecystektomií
Název práce v češtině: Edukace pacienta před plánovanou cholecystektomií
Název v anglickém jazyce: Education of patients before an elective cholecystectomy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Schneiderová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
  Bc. Alexandra Horáčková
 
 
Konzultanti: MUDr. Jiří Svoboda
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK