Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Baskičtina v denní komunikaci mladých lidí
Název práce v češtině: Baskičtina v denní komunikaci mladých lidí
Název v anglickém jazyce: Basque language in daily communication of young people
Klíčová slova: Euskal Herria, Baskicko, San Sebastian, euskara, batua, euskaldun, nacionalismus, etnicita, promordialismus, sebeidentifikace, revitalizace
Klíčová slova anglicky: Euskal Herria, Basque Country, San Sebastian, euskara, batua, Euskalduna, nationalism, ethnicity, promordialismus, self-identification, revitalization
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2010
Datum zadání: 25.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Martin Chochola, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Téma této práce se týká etnika Basků žijících na území Španělska a Francie. Baskicko leží při západní části Pyrenejí a skládá se oficiálně ze šesti provincií, neoficiálně ze sedmi, třemi ve Francii a čtyřmi ve Španělsku. Tato práce si bude klást za cíl ukázat, jak současní mladí lidé (25 - 35) v Baskicku používají baskičtinu v denní komunikace, jak se vymezují vůči Španělštině. Zároveň se bude snažit zkoumat tuto problematiku z pohledu nacionalismu a jak chápou svojí identitu. Druhá otázka je v oblasti porušování lidských. Týká se zacházení a praktik španělské policie při manipulování s politickými vězni.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK