Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení
Název práce v češtině: Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení
Název v anglickém jazyce: Recursive procedures for detection of changes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2010
Datum zadání: 27.05.2010
Datum a čas obhajoby: 17.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK