Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace a integrace dětí jiných národností na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Adaptace a integrace dětí jiných národností na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Adaptation and integration of children with different nationality at primary
school
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2010
Datum zadání: 21.06.2010
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 14:00
Místo konání obhajoby: UK PedF Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK