Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a vývoj Playboy Enterprises, Inc.
Název práce v češtině: Historie a vývoj Playboy Enterprises, Inc.
Název v anglickém jazyce: History and development of Playboy Enterprises, Inc.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2009
Datum zadání: 18.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK