Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvyšování kvality života osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Zvyšování kvality života osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Mentally disabled people life duality improving
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2010
Datum zadání: 14.06.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK