Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Automatické osvojení vzorů s minimální supervizí
Název práce v češtině: Automatické osvojení vzorů s minimální supervizí
Název v anglickém jazyce: Acquisition of inflectional paradigms with minimal supervision
Klíčová slova: strojové učení, morfologie, fonologie, vzory
Klíčová slova anglicky: machine learning, morphology, phonology, inflectional paradigms
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2010
Datum zadání: 17.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2011
Datum a čas obhajoby: 10.05.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2012
Oponenti: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is the creation of a system automatically discovering inflectional paradigms including basic phonological/graphemic alternations (e.g., palatalization of 'r' into 'ř' in 'dobr-ý' - 'dobř-í'). It should be applicable to any fusional language, such as Czech. The system should take advantage of a limited amount of data provided manually - i.e. it should be neither a traditional labor and knowledge intensive system, nor a completely unsupervised system.
Seznam odborné literatury
John Goldsmith. 2001. Unsupervised learning of the morphology of a natural language. Comput. Linguist. 27, 2 (Jun. 2001), 153-198. DOI=http://dx.doi.org/10.1162/089120101750300490

Jirka Hana. 2008. Knowledge- and labor-light morphological analysis. OSUWPL, Volume 58, Fall 2008, pp. 52-84. http://ufal.mff.cuni.cz/~hana/bib/hana-2008-wp-morph.pdf

Kemal Oflazer, Sergei Nirenburg, and Marjorie McShane. 2001. Bootstrapping morphological analyzers by combining human elicitation and machine learning. Comput. Linguist. 27, 1 (March 2001), 59-85. DOI=10.1162/089120101300346804 http://dx.doi.org/10.1162/089120101300346804
www.aclweb.org/anthology/J01-1003.pdf

David Yarowsky and Richard Wicentowski. 2000. Minimally supervised morphological analysis by multimodal alignment. In Proceedings of the 38th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics (ACL '00). Association for Computational Linguistics, Morristown, NJ, USA, 207-216. DOI=http://dx.doi.org/10.3115/1075218.1075245

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK