Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve Fakultní nemocnici Na Bulovce
Název práce v češtině: Změna ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
ve Fakultní nemocnici Na Bulovce
Název v anglickém jazyce: Change in nonmedical professions education at The Faculty Hospital Na Bulovce
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Bc. Petra Pipková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit skutečný proces změny, který představuje rozšíření možnosti vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky, ve Fakultní nemocnici Na Bulovce o akreditované programy specializačního vzdělávání. Jedná se o specializační vzdělávací programy ?Perioperační péče? ? praktická část a ?Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči? ? praktická část. Specializační vzdělávací programy odpovídají požadavkům v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Chci se věnovat popsání procesu získání akreditace k uskutečňování uvedených specializačních vzdělávacích programů. Dále jejich naplánování, realizace, zhodnocení a získání zpětné vazby z řad nelékařských zdravotnických pracovníků. Výstupy zpětné vazby následně přispějí k dalšímu zkvalitnění jak obsahu, tak průběhu jednotlivých vzdělávacích programů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK