Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteomická analýza organel parazitických protist
Název práce v češtině: Proteomická analýza organel parazitických protist
Název v anglickém jazyce: Organelle proteomics of parasitic protists
Klíčová slova: mitosom; hydrogenosom; proteomika; Trichomonas vaginalis; Giardia intestinalis
Klíčová slova anglicky: mitosome; hydrogenosome; proteomics; Trichomonas vaginalis; Giardia intestinalis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
  doc. RNDr. František Půta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK