Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory rodičů na dramatickou výchovu ve vztahu k dítěti v mateřské škole
Název práce v češtině: Názory rodičů na dramatickou výchovu ve vztahu k dítěti v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Parent's oppinion about D.I.E. in relationship with child in nursery school
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK