Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Národní radikalismus v Maďarsku - strana Jobbik
Název práce v češtině: Národní radikalismus v Maďarsku - strana Jobbik
Název v anglickém jazyce: National Radicalism in Hungary - Jobbik Party
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK