Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Leveraged buyouts in Central and Eastern Europe : relationship lending and its impact on leveraged loan terms
Název práce v češtině: Účelové výkupy ve střední a východní Evropě :
vztah půjčování a jeho dopad na kumulativní podmínky poskytování úvěrů
Název v anglickém jazyce: Leveraged buyouts in Central and Eastern Europe :
relationship lending and its impact on leveraged loan terms
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Oponenti: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK