Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nihilistické myšlení Friedricha Nietzscheho a jeho odraz v díle Alberta Camuse
Název práce v češtině: Nihilistické myšlení Friedricha Nietzscheho a jeho odraz v díle Alberta Camuse
Název v anglickém jazyce: The nihilistic thinking of Friedrich Nietzsche and its reflection in the writings of Albert Camus
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2010
Datum zadání: 30.04.2010
Datum a čas obhajoby: 19.05.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK