Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svržení atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945 a zpracování této události v tehdejších poválečných československých médiích
Název práce v češtině: Svržení atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945
a zpracování této události v tehdejších poválečných československých médiích
Název v anglickém jazyce: Atomic bombings of Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945
and the reflection of these events in Czechoslovac postwar media
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2010
Datum zadání: 21.05.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK