Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vývoj próz Arnošta Lustiga
Název práce v češtině: Vývoj próz Arnošta Lustiga
Název v anglickém jazyce: Development of Arnošt Lustig´s Prose
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK