Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohádky bratří Čapků v překladech do čínštiny
Název práce v češtině: Pohádky bratří Čapků v překladech do čínštiny
Název v anglickém jazyce: Fairy-tales by Karel and Josef Čapek in Chinese Translations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2010
Datum zadání: 24.05.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka provede translatologickou analýzu čínských překladů vybraných děl pro děti z pera bratří Čapků. V úvodní části práce diplomantka stručně nastíní historii uvádění západní dětské literatury do Číny ve dvacátém století a představí vývoj a současný stav překladu české dětské literatury do čínštiny. V analytické části diplomantka podá výsledky zevrubné analýzy čínských překladů vybraných děl (Dášeňka, Devatero pohádek, Povídání o pejskovi a kočičce), založené na identifikaci překladatelských problémů a kritickém posouzení jejich konkrétních řešení.
Seznam odborné literatury
Chaloupka, Otakar. O literatuře pro děti. Praha: Československý spisovatel, 1989.
Fanyi yanjiu lunwenji (1894-1948). Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 1984.
Fanyi yanjiu lunwenji (1949-1983). Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 1984.
Levý, J. Umění překladu. Praha: Železný, 1998.
Knittlová, Dagmar. K teorii a praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000
Krijtová, Olga. Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.
Newmark, Peter. A Textbook of Translation. New York & London: Prentice Hall, 1988.
Nord, Christiane. Text Analysis in Translation. Amsterdam/New York: Rodopi, 2005.
Nikolajeva, Maria. Aesthetic Approaches to Children’s Literature. Lanham: Scarecrow Press, 2005.
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: 1975.
Vařejková, Věra. Česká autorská pohádka. Brno: CERM, 1998.
Vilikovský, Ján. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný, 2002.
Zhao Jingshen, ed. Tonghua pinglun. Shanghai: Xinwenhua shushe, 1934.
Qiapeike, Kaleier. Xiao gou Jiexika. Nanhai chubanshe, 2003.
Qiapeike, Kaleier. Qiapeike tonghua ji. Shanghai yiwen chubanshe, 2002.
Qiapeike, Kaleier. Xiao taoqi Daxianka. Chenxing chubanshe, 2005.
Qiapeike. Miao gou xiao yingxiong. Zhongguo huabao chubanshe, 2005.
Qiapeike, Kaleier. Hei, Jiexika! Yi zhi gougou de xingfu shenghuo. Minzhu yu jianshe chubanshe, 2003.
Qiapeike, Kaleier. Xiao gou Daxika. Tianjin jiaoyu chubanshe, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK