Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlumočník jako mezikulturní mediátor v česko-čínském dialogu
Název práce v češtině: Tlumočník jako mezikulturní mediátor v česko-čínském dialogu
Název v anglickém jazyce: Interpreter as intercultural mediator in a Chinese-Czech dialogue
Klíčová slova: tlumočení dialogu, obchodní komunikace, mezikulturní komunikace, česká a čínská kultura
Klíčová slova anglicky: liaison interpreting, business communication, intercultural communication, Czech and Chinese cultures
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2010
Datum zadání: 21.05.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK