Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alimentární příjem fluoridu u předškolních dětí v prevenci zubního kazu
Název práce v češtině: Alimentární příjem fluoridu u předškolních dětí v prevenci zubního kazu
Název v anglickém jazyce: Alimentary intake of fluoride in preschool children in dental caries prevention
Klíčová slova: Prevence zubního kazu, děti předškolního věku, fluoridy, alimentární příjem fluoridu, dentální fluoróza
Klíčová slova anglicky: Prevention of dental caries, preschool age, fluorides, alimentary intake of fluoride, dental fluorosis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00760)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2009
Datum zadání: 16.02.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 10:15
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
  doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK