Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetic and clinical aspects of the restless legs syndrome
Název práce v češtině: Genetické a klinické aspekty syndromu neklidných nohou
Název v anglickém jazyce: Genetic and clinical aspects of the restless legs syndrome
Klíčová slova: Syndrom neklidných nohou – Sekundární syndrom neklidných nohou – Roztroušená skleróza – Genetická asociační studie – Epidemiologická studie
Klíčová slova anglicky: Restless legs syndrome - Secondary restless legs syndrome - Multiple sclerosis - Genetic association study - Prevalence study
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2012
Datum zadání: 20.07.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 15:15
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK