Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název práce v češtině: Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název v anglickém jazyce: Discharge of debts – one financial rehabilitation solution
for resolving insolvency
Klíčová slova: oddlužení, sanace, proces
Klíčová slova anglicky: discharge of debts, financial rehabilitation, process
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2010
Datum zadání: 06.05.2010
Datum a čas obhajoby: 06.10.2020 16:00
Místo konání obhajoby: m. 132
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2020
Oponenti: JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK