Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Insitní umění v ČSSR v interakci se společenskopolitickým prostředím na přelomu 60. a 70. let
Název práce v češtině: Insitní umění v ČSSR v interakci se společenskopolitickým prostředím
na přelomu 60. a 70. let
Název v anglickém jazyce: CSSR´s insite art interacting with the sociopolitical environment
to turn of 60´s and 70´s
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 17.06.2010 12:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Oponenti: PhDr. Petr Šafařík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK