Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace klimatické politiky Spojených států amerických a Čínské lidové republiky mezi lety 2004 a 2009
Název práce v češtině: Komparace klimatické politiky Spojených států amerických
a Čínské lidové republiky mezi lety 2004 a 2009
Název v anglickém jazyce: Comparison of climate change policy of the United States and
People´s Republic of China between 2004 and 2009
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2010
Datum zadání: 04.05.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK