Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současné akademické diskuze ve Spojených státech k problematice úplného jaderného odzbrojení
Název práce v češtině: Analýza současné akademické diskuze ve Spojených státech k problematice
úplného jaderného odzbrojení
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Contemporary Academic Debate in the United States
on the Abolition of Nuclear Weapons
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK