Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava manželství podle římského práva
Název práce v češtině: Právní úprava manželství podle římského práva
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of marriage under Roman law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Falada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2010
Datum zadání: 03.01.2010
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK